Forsikringsmannen.no gjør det enkelt å hente inn tilbud på forsikringer fra flere selskap. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende å benytte seg av!

Forsikringsmannen.no er en uavhengig tredjepart som innhenter de beste tilbudene på vegne av deg som kunde. Tilbudene du mottar er utarbeidet av rådgivere hos de individuelle forsikringsselskapene, slik at du er sikker på at tilbudene innfrir dine behov.

Når du velger å benytte deg av et tilbud, vil du i etterkant få hjelp til å flytte forsikringene dine.

Selskapene vet de er i konkurranse om kundeforholdet ditt. De gjør derfor sitt ytterste for å gi deg et best mulig tilbud. Vi mener det er bedre å la forsikringsselskapene kjempe om deg, enn at du skal kjempe for en bedre avtale på egenhånd.

 

Hvordan benytter jeg meg av tjenesten?

På nettsiden finner du et enkelt og oversiktlig skjema. Dette skjemaet inneholder opplysningene selskapene trenger for å gi deg et riktig og godt tilbud. Informasjonen som fylles ut her sendes deretter til alle selskapene slik at de selskapene som tror de kan tilby deg en bedre løsning på produktene du etterspør, kan presentere et tilbud på dine forsikringer. Her er listen som tilbys av forsikringsmannen Husforsikring, forsikring anbud, kaskoforsikring, swap forsikring, Individuell forsikring, Forsikring, kaskoforsikring, sammenligne forsikring.

 

Hvem sender meg tilbud?

Vi jobber til enhver tid med å etablere og forbedre avtalene våre. Dette for at du som kunde alltid skal ha de beste mulige avtalene tilgjengelig i vår tjeneste. Vi samarbeider med et bredt spekter med forsikringsagenter og meglere i de fleste store norske selskapene. Dersom du allerede er eksisterende kunde hos en av våre samarbeidspartnere, vil du trolig ikke bli kontaktet av dette selskapet.

 

Når mottar jeg tilbudene?

Selskapene mottar ditt anbud umiddelbart fra vår side. Vi tilrettelegger for at svartiden fra selskapene skal være så lav som mulig.
I de aller fleste tilfellene vil du ha fått svar i løpet av de neste 1-3 virkedagene.

 

Hva koster tjenesten?

Det er viktig å understreke at tjenesten vår er helt gratis for deg som kunde. Avtalene vi har med leverandørene medfører heller ingen merkostnad for deg som kunde.

 

Er tjenesten trygg å benytte seg av?

Informasjonen du fyller ut i skjemaet vårt går direkte til rådgivere i forsikringsselskapene. Alle forsikringsselskap er underlagt et svært strengt lovverk ved behandling av personopplysninger. Vi etterspør ikke personnummer i våre skjema, men selskapene kan etterspørre dette ved ferdigstilling av tilbudet. Leverandørene gir deg også beskjed dersom det er annen personinfo de trenger for å fullføre tilbudsprosessen.